مطالب مرتبط با کلید واژه

تصفیه آب برج خنک کننده


تصفیه آب برج های خنک کننده

تصفیه آب برج های خنک کننده و چیلرها نیاز به تصفیه و درمان وسیعی دارد. در طی تصفیه این آب، باید سه فاکتور مهم خوردگی لوله ها و واحدهای تبادل گرمایی، رسوب های جدار داخلی لوله ها و ضریب تبادل ...