مطالب مرتبط با کلید واژه

لوله کشی برج خنک کننده


لوله کشی برج خنک کننده

لوله کشی برج خنک کننده برای شبکه های آب کندانسور تهویه مطبوع  پمپ های سانتریفیوژ رایج  ترین نوع پمپ های کندانسور هستند. ولی از پمپ های خطی مکش جلو دو نیمه ای افقی و دونیمه ای عمودی نیز می توان ...