نازل ۲H سایز ۲ اینچ

تعداد بازدید:۷۵۸
( ۱ )
از مجموعه نازل های ۲H برج خنک کننده می باشد. نوع پاشش این مدل نازل ها دایره پاش است.
نازل ۲H سایز ۲ اینچ