نازل حلزونی ۱/۲ و ۳/۴

تعداد بازدید:۲۹۹
( ۱ )
از مجموعه نازل های حلزونی برج خنک کننده می باشد. نوع پاشش این مدل نازل ها دایره پاش است. در دو سایز ۱/۲ و ۳/۴ تولید می شود.
نازل حلزونی ۱/۲ و ۳/۴