نازل حلزونی ۱/۲ و ۳/۴

تعداد بازدید:۸۶۳
( ۲ )
از مجموعه نازل های حلزونی برج خنک کننده می باشد. نوع پاشش این مدل نازل ها دایره پاش است. در دو سایز ۱/۲ و ۳/۴ تولید می شود.
نازل حلزونی ۱/۲ و ۳/۴