سختی گیر برج خنک کننده | سختی گیر رزینی

تعداد بازدید:۱۷۸

سختی گیر برج خنک کننده یا سختی گیر رزینی  منبعی است که درون آن سیلیس و رزین های تبادل یونی قرار دارد. آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است که وظیفه انتقال گرما در مبدل های حرارتی را به عهده دارد. در برج های خنک کن، بویلرها و چیلرها از آب به عنوان مایع مبدل استفاده میشود. به طوریکه گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد. معمولا آب استفاده شده در کاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت است، آب های سخت تشکیل پوسته کربنات کلسیم میدهند که مشکلات متعددی  را بوجود میآورد. این پوسته به شکل رسوب بر روی سطوح داخلی لوله های حامل آب باعث کاهش ظرفیت انتقال جریان آب و انتقال جریان حرارت میشود.  هنگامی که آب های سخت حرارت داده میشوند تشکیل پوسته، خیلی سریعتر انجام میگیرد که مشکلات زیادی را در بویلرها و آبگرمکن ها به وجود میآورند.

سختی گیر برج خنک کننده یا در اصطلاح رسوب زدای گولینک تاور دستگاهی است که وظیفه کاهش سختی آب در گردش در برج خنک کن را برعهده دارد. سختی گیر برج خنک کن دستگاهی است که درون آن سیلیس و رزین های تبادل یونی قرار دارد.دسترسی به درون سختی گیر رزینی  توسط دو دریچه یکی در بالای سختی گیر آب  ودیگری در پایین سختی گیر رزینی امکام پذیر می باشد. جنس بدنه این سختی گیر های برج خنک کننده معمولا فلزی یا فایبرگلاس است.در کنار آن منبع نمک وجود دارد،که کار احیای سختی گیر را برعهده دارد. این منبع به وسیله ی لوله مسیر آب نمگ به منبع اصلی سختی گیر متصل می باشد.در قسمت فوقانی منبع اصلی سختی گیر برج خنک کننده  یک گیچ قرار دارد.وظیفه آن نمایش آب درون سختی گیر می باشد.

ضد رسوب خنک کننده پر کاربردترین و رایج ترین نوع دستگاه سختی گیر در بازار هستند.از املاح موجود در آب  بیشتر کلسیم و منیزیم باعث تشکیل رسوب و باعث گرفتگی در تاسیسات و دستگاه های مختلف می شوند.این سیستم ها را به نام  های سختی کیر مکانیکی باتبادل یونی و همچنین رسوب گیر رزینی نیز می شناسند.

انواع سختی گیر

  1. دستگاه سختی گبر رزینی
  2. دستگاه سختی گیر مغناطیسی
  3. دستگاه سختی گیر الکترونیکی

دستگاه سختی گیر رزینی

Water softener معادل انگلیسی سختی گیر و با معادل رسوب زدا یا رسوب گیر سیستمی است. بواسطه عبور دادن آب سخت ودارای املاح ازدرون رزین بافشار بالا با بدنه‌ای فلزی ویا فایبرگلاس به تصفیه‌آب وحذف آهک کمک می‌کند.در دستگاه‌های سختی گیر‌ذرات رزین قرار دارند به منظور جلوگیری از خروج آن‌ها چندین لایه ذرات شنی یاآنتراسیت در قسمت پایین دستگاه و درزیر رزین ‌ها قرار دارد.ذرات انتراسیت به دلیل جلوگیری‌از ورود سیلیس به آب بر ذرات شن ترجیح داده می‌شود.سختی گیر شامل مسیر ورودی،مسیر خروجی،مسیرآب نمک،مسیر تخلیه،شستشو و مسیر احیا و بک واش می‌باشد.دسترسی به درون سختی گیررزینی توسط دو دریچه،یکی در بالای سختی گیر و دیگریدر پایین سختی گیر امکان پذیر می‌باشد. یک منبع نمک درکنار دستگاه سختی‌گیر قراردارد به‌جهت احیای سختی‌گیر که توسط لوله مسیر آب‌نمک را به منبع اصلی متصل می‌کند.نمایش فشارآب درون سختی‌گیر توسط یک گیج که در قسمت فوقانی منبع اصلی سختی‌گیر قرار دارد محاسبه می‌شود.

در سختی‌گیررزینی  تعدادی شیر با کارکردهای مختلف وجود داردکه توضیحاتی دررابطه با آن در این قسمت به شما داده میشود. برای ورود و خروج آب در سختی گیر رزینی یک شیر اصلی وجود دارد که شیر سیلوییدولو نام دارد.وظیفه این شیر که بزرگترین شیر سختی گیر بوده تغییر مسیر آب در لوله‌های سختی گیربه منظورهای مختلف است.چندین شیر کوچک در جای‌جای سختی‌گیر رزینی  به غیراز شیرسلوییدولو اصلی وجود دارداین شیرها عبارت‌است از شیر هواگیر،شیر ورودی،شیرخروجی،شیرنمونه برداری.شیرهواگیر که درقسمت فوقانی قراردارد،شیرورودی برلوله مسیرورودی سوارشده، شیرخروجی برروی مسیرخروجی قراردارد،شیرنمونه‌برداری قبل‌ از شیرخروجی برروی لوله مسیرخروجی قراردارد.تعدادی شیردیگرهم برروی سختی‌گیر وجوددارد که می‌توان به شیرخط نمک در مسیرآب نمک،شیرتخلیه درمسیر بک‌واش وشیرتخلیه شستشو درمسیرتخلیه شستشو اشاره‌کرد.سختی گیرهای موجود در این شرکت در دو نوع سختی‌گیر فلزی و سختی گیر فایبرگلاس است.  در تمام تجهیزاتی که با آب سروکار دارند وجود سختی گیر الزامی است. درصورت نبودن سختی گیر شاهد به وجود آمدن خسارتی درسیستم کاری که باآب سروکار دارند هستیم.

دستگاه سختی گیر مغناطیسی

سختی آب به روش مغناطیسی آخرین تکنولوژی بهبود کیفیت آب برای موارد مختلف استفاده از آن است.با استفاده از این سیستم از این سیستم آب سخت بدون افزودن موارد خارجی ،به آب سبک تبدیل می شود و درنتیجه مساله ی سختی آب بدون ایجاد تغییر در طعم و بوی آن حل می شود. در اثر عبور آب از داخل لوله و تاسیسات به مرور زمان رسوبات مختلفی برجداره لوله و تاسیسات تشکیل خواهد  شد که قسمت عمده این رسوبات کلسیم کربنات می باشد.

مزایای سختی گیر مغناطیسی

  1. سختی گیر مغناطیسی از تشکیل رسوب در لوله ها و تجهیزات جلوگیری می کند.
  2. سختی گیر مغناطیسی رسوبات از قبل تشکیل شده را از جداره لوله ها و تجهیزات جدا نموده و همراه جریان آب دفع میکند.
  3. سختی مغناطیسی موجب افزایش انتقال حرارت در مبدل ها شده لذا موجب صرفه جویی در انرژی می شود.
  4. سختی گیر مغناطیسی موجب کاهش خوردگی و در نتیجه افزایش طول عمر لوله ها و تجهیزات می شود.
  5. سختی گیر مغناطیسی تنها موجب تغییرات فیزیکی درآب می گردد.

دستگاه سختی گیر الکترونیکی

اصول کار رسوب زدای الکترونیکی بدین صورت است که امواج الکترونیکی دائما در حال تغییر توسط دستگاه PAC تولید و از طریق آنتن های که بدور لوله آب پیچانده می شود به آب سخت داخل لوله انتقال داده می شود تحت تاثیر این میدان نمک های محلول که به صورت یون در آب هستند به شکل بلور های ریز و معلق در میآیند تجمع این ذرات هسته تشکیل دهنده بلور خنثی کربنات کلسیم به شکل معلق درآب راتشکیل می دهند که فاقد خاصیت چسبندگی می باشد لذا دیگر روی جدار داخلی لوله و تجهیزات رسوب تشکیل نمی شود و نیز به دلیل بالا رفتن حلالیت آب رسوب های قبلی نیز در آب حل و تبدیل به بلور معلق در آب می شود.

سختی آب یا آب سخت

کاربرد سختی آب و آب سخت  در زمانی است که یون های کلسیم و منیزیم در آب وجود داشته باشد.عوامل دیگری نیزبه همراه کلسیم و منیزیم میتواند سبب این امر شود که به علت غلظت پایین ازآن صرف نظرمی‌کنیم.دستگاه سختی گیر باعث تصفیه آب شده و غلظت  کلسیم و منیزیم که باعث سختی آب می‌شوند رااز بین میبرد.املاحی چون کلسیم ومنیزیم درنگاه اول درآب قابل مشاهده نیست. ‌اما به مرورزمان آن رادرشیرآب‌ها می‌توانیم ببینیم که به صورت رسوب‌آهک برروی سطح شیرنقش بسته است.پس استفاده از سختی گیر باعث جلوگیری از رسوب گذاری تاسیسات انتقال و ذخیره آب در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی. جلوگیری از کندی انتقال و لوله کشی آب در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی. باعث افزایش عمر در سیستم‌ها و دستگاهای شستستوی صنعتی میشود مثل لباس شویی های صنعتی و حتی خانگی.باعث کاهش مصرف انرژی سیستم های گرمایشی مثل دیگ های بخارو دیگ آب میشود.باعث عدم رسوب آهک ومواد سخت بر روی شیرآلات و شبکه لوله کشی میشود.