لوله کشی برج خنک کننده

تعداد بازدید:۱۵۶۸

لوله کشی برج خنک کننده

لوله کشی برج خنک کننده برای شبکه های آب کندانسور تهویه مطبوع  پمپ های سانتریفیوژ رایج  ترین نوع پمپ های کندانسور هستند. ولی از پمپ های خطی مکش جلو دو نیمه ای افقی و دونیمه ای عمودی نیز می توان استفاده کرد با این وجود گاهی برای کاربردهای خاص پمپ های توربینی عمودی مناسب ترند.زیرا دو با چند پروانه ی مرحله ای در امتداد محوری مشترک دارند. به طوری که دهش در مرحله  به عنوان ورودی یا مکش مرحله ای به عنوان ورودی یا مکش مرحله بعد محسوب می شود. محورهای موتور پمپ به طوری قرار می گیرند. این پمپ با یک لوله مش طراحی  می شود و مکش آن به یک مخزن  یا حوضچه  آب ( مانند تشتک برج خنک کننده)متصل می شود.

 

لوله کشی برج خنک کننده به چه صورت انجام میشود 

بخشی از هد که باید توسط پمپ کندانسور ایجاد شود، برای جبران افت  اصطلاکی لوله کشی های شبکه آب کندانسور (از جمله لوله ها .اتصالات .شیرها و خود کندانسور چیلر)است، که همانند  سیستم های آب مبرد چیلر محاسبه می شود.

با این وجود از آنجا که  شبکه اب  کندانسور، شبکه ای باز است، دو وضعیت فشار  دیگر باید در نظر گرفته  شود:

1- هد استاتیک:

 ارتفاع و بر حسب فوت ستون آب است که آب کندانسو باید بالا برده شود و معمولا برابر با اختلاف ارتفاع بین سطح آب عملیاتی تشتک تحتانی و تشتک فوقانی است. قرقی نمی کند برج روی پشت بام ساختمان یا روی سطح زمین در بیرون از اتاق چیلر  باشد. در واقع هد استاتیک، فقط توسط ارتفاع بخش باز  باز شبکه آب کندانسور ارایه می شود که همیشه خود برج است.

2- فشار پسماند:

مورد نیاز تشتک فوقانی برج، آخرین جزء مورد نیاز هد آب کندانسور است.برای برج  جریان متقابل سیستم تشتک فوقانی ثقلی هیچ گونه نیاز فشار پسامند را ایجاد نمی کند ولی برای برج های جریان معکوس فشار لازم نازل پاشش اب  باید در نظر گرفته شود.(هدپسماند مورد نیاز از حاصل ضرب فشار مورد نیازPsi در 2.31 فوت آب  بر psi محاسبه  می شود.)

همیشه باید شیر یک طرفه در خط لوله  دهش پمپ نصب شود تا از برگشت آب کندانسور  لوله دهش پمپ به داخل تشتک تحتانی برج جهت ایجاد سطح تعادل در زمان خاموش بود پمپ ها جلوگیری کند.

چگونگی استفاده از پمپ در برج خنک کننده

در صورت استفاده از پمپ های دو نیمه ای یا مکش جلو پمپ می تواند نزدیک برج خنک کننده  یا دور از آن در  داخل تاسیسات  باشد. در هر دو حالت دو وضعیت باید فراهم شود:

  1. پمپ . تمام لوله کشی مکش پمپ ( لوله کشی بین تشتک تحتانی برج و ورودی پمپ ) باید زیر سطح عملیاتی آب تشتک برج نصب شوند. اگر بخشی از آن در بالای سطح آب تشتک  تحتانی قرار  گیرد، بخشی از اب در زمان خاموش بودن پمپ به سمت عقب تخلیه می شود. متاسفانه دفعه بعد که پمپ روشن شود، فاصله هوایی در لوله کشی بوجود می آید و آب کندانسور جریان  نمی یابد زیرا هوا گرفته است.
  2.  فشار مکش خالص موجود باید با فشار مکش خالص مورد نیاز پمپ مساوی یا بیشتر از آن باشد تا از هوا گرفتگی در پمپ جلوگیری کند.

حفره زدایی در پمپ زمانی ایجاد می شود که فشار ورودی پروانه پمپ، کمتر از فشار بخار آب است و منجر به تبخیرآنی و تشکیل حباب های هوا در مسیر جریان آب می شود. با افزایش  فشار  پروانه  پمپ  این حباب ها می شکنند و سر صدای آنها خیلی شبیه سر و صدای تیله داخلی قوطی است که منجر به آسیب دیدگی پمپ  یعنی ایجاد حفره در دو طرف پروانه  می شود که باید از آن جلوگیری کرد. فشار مکش خالص (NSPH) و قابل دسترس از معادله 3.5 بدست می آید.

همیشه پمپ های توربینی عمومی در برج نصب می شوند، زیرا باید سمت مکش پمپ در تشتک تحتانی  برج یا در یک حوضچه نصب شود. پمپ های توربینی عمودی انتخاب خوبی برای نصب در برج است زیرا از دو مشکل بوجود آمده برای پمپ های افقی  جلوگیری می کند:

  1.  لوله کشی  طولانی  مکش برای پمپی در مکانی  دور کشیده می شود.
  2. ارتفاع  برج به میزان قابل توجهی کمتر از ارتفاع  پمپ دور است.

 

نصب پمپ توربینی

 نصب پمپ توربینی عمومی را نشان می دهد. حوضچه های سمت خروجی در تشتک تحتانی  برج خنک کننده تهوبه مطبوع باری به حداقل رساندن اثر گردابی و به دام افتادن هوا در آب کندانسور است . ولی با جاری شدن آب در برج، تشتک را با مقداری هوای به دام افتاده، ترک  می کند. در لوله  مکش  پمپ یعنی لوله بین  تشتک تحتانی برج و ورودی پمپ، مقدای از این هوا تمایل به جدا شدن از آب دارد. در پمپ، در صورت وجود تبدیل خارج از مرکز در ترکیب مسطح در قسمت تحتانی، هوا آزاد شده در بالای لوله مکش  به دام  می افتد و سطح موثر لوله و جریان سدکننده را کاهش می دهد. به علاوه هوای آزاد شده وارد پمپ شده و منجر به سر و صدایی شبیه هوا گرفتگی می شود. این وضعیت می تواند با استفاده از تبدیل های هم مرکز یا نصب تبدیل خارج از مرکز در ترکیب مسطح در قسمت فوقانی  بر طرف شود.

 

کلید واژه ها: لوله کشی برج خنک کننده