رسوب زدایی برج خنک کننده | سختی آب برج خنک کننده

تعداد بازدید:۱۸۷۰

رسوب زدایی برج خنک کننده

رسوب گیری برج خنک کننده در چند دهه اخیر تکنولوی سختی گیر رزینی و رسوب زدایی مغانطیسی درصنایع مختلف و به خصوص درحرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است. به طوری که در بسیاری از موارد جایگزین روش های دیگر که عمدتا شیمیایی هستند شده است.

این روش با برخورداری از مزایای چون حذف آثار نامطلوب سختی آب و جلوگیری از تشکیل رسوب . حذف رسوب های پیشین افزایش بازدهی مبدل های حرارتی و نصب و نگهداری اسان تبدیل به یکی از کاربردی ترین راه های مقابله با سختی و رسوب در حرارت و بروردت شده است. در اثر اعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب می توان شرایطی را ایجاد کرد که فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده و از چسبیدن آنها به دیواره ها جلوگیری شود.

در این حالت اصطلاحا در آب پدیده دانه برفی رخ داده و هسته های اولیه بلورهای رسوب در آب تشکیل می شود. با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزود شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند ظاهر می شود. در کنار فرایند فوق افزایش مولکولهای آزاد در آب و شکسته شدن پیوند هیدوژنی بین آنها باعث افزایش حلالت آب شده و خاصیت رسوب زدایی رانیز به فن آوری فوق می افزاید. به نحوی که با گذشت زمان رسوب های پیشیین نیز در اب حل شده و تبدیل به بلورهای خنثی در آب می شوند.

رسوب زدایی برج خنک کننده چیست ؟

آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است که وظیفه انتقال گرما در مبدل های حرارتی را به عهده دارد. در برج های خنک کن، بویلرها و چیلرها از آب به عنوان مایع مبدل استفاده میشود. به طوری که گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد. معمولا آب استفاده شده در کاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت است، آب های سخت تشکیل پوسته کربنات کلسیم میدهند که مشکلات متعددی  را بوجود میآورد. این پوسته به شکل رسوب بر روی سطوح داخلی لوله های حامل آب باعث کاهش ظرفیت انتقال جریان آب و انتقال جریان حرارت میشود.  هنگامی که آبهای سخت حرارت داده میشوند تشکیل پوسته، خیلی سریعتر انجام میگیرد که مشکلات زیادی را در بویلرها و آبگرمکن ها به وجود میآورند. یک پوسته به قطر یک میلیمتر بر روی سطوح گرم کننده یک آب گرم کن بصورت عایق حرارتی عمل کرده و در نتیجه تقریبا 10درصد افزایش هزینه به وجود خواهد آمد. معمولا کاتیون های کلسیم و منیزیم در آب عامل رسوب هستند کاتیون کلسیم صرف نظر از نمک های آن که شامل سولفات کلسیم، کلروکلسیم و سایر نمک های کلسیم میشود سختی کلسیم را تشکیل میدهند.

همانطور کاتیون منیزیم باعث سختی منیزیم میگردد و چون عامل اصلی سختی آب ترکیبات معدنی این دو عنصر است لذا بطور کامل فرض می گردد که سختی کل آب از سبک کردن به کمک آب آهک و خاکستر کربنات سدیم و سبک کردن با استفاده از مبادله کننده های یونی به وجود میآید. روش های دیگری مانند الکترو دیالیز، تقطیر، انجماد و اسمز معکوس وجود دارد که به علت پیچیدگی و گران بودن فقط در شرایط خاص بکار برده میشود. در روش های معمول از مواد افزودنی استفاده میشود که علاوه بر پایین بودن بازدهی مشکلات زیست محیطی نیز ایجاد میگردد. در حال حاضر سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی به عنوان یک روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگار با محیط زیست با خواص بسیار مفید دیگر برای صنایع مختلف همواره به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های پیشین مطرح است.

*** برای مشاوره و خرید سختی گیر رزینی برج خنک کننده با کارشناسان شرکت دما مهر تماس حاصل فرمایید .

وظیفه برج خنک کننده

وظیفه یک برج خنک کن باز، جذب گرما از یک فرایند و دفع آن به فضای اتمسفر است که اساساً این دفع از راه تبخیر صورت میپذیرد. از آن جایی که آب شرکت کننده در فرایند خنک سازی در مدار برج خنک کن سیرکوله میشود، به علت تبخیر تدریجی آب، غلظت مواد معدنی در آن افزایش مییابد. وقتی که غلظت مواد معدنی به اندازه دو برابر مقدار اولیه شد، گفته میشود که آب دارای دو سیکل غلظت میباشد. هنگامی که غلظت مواد معدنی در آب به سه برابر مقدار اولیه رسید ،آنگاه دارای دو سیکل غلظت میباشد .

کارایی این قسمت برای بهره برداری موثر و اقتصادی بسیار پر اهمیت میباشد. برای اطمینان از حداکثر انتقال حرارت ،سطوح اننتقال حرارت باید در حد امکان تمیز نگه داشته شود .اگر غلظت مواد معدنی در برج خنک کن افزایش یابد، امکان تجمع رسوب و خوردگی افزایش مییابد، بنابراین تصفیه آب موجب بهره برداری موثرتر از واحد انتقال حرارت خواهد بود.  سطوح انتقال حرارت گرم ترین نقطه ای است که آب خنک کننده به آن میرسد .حلالیت کربنات کلسیم در آب با دما رابطه معکوس دارد، در نتیجه در سطوح انتقال حرارت، امکان نشست رسوب کربنات کلسیم، به وجود میآید. انباشته شدن لایه های رسوب کربنات کلسیم انتقال حرارت را کاهش میدهد و این مساله موجب خوردگی شده و نقاط داقی به وجود میآورد که خود موجب تنش حرارتی خواهند شد، همه این موارد روی بازدهی و عمر حرارتی تاثیر خواهند گذاشت.

یک روش ابتدایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب، تخلیه بخشی از آب گردش کننده در مدار و جایگزین کردن آن با مقداری آب تازه است که غلظت مواد معدنی در آن کمتر باشد. برای تعیین حداکثر غلظت مواد معدنی که میتواند بدون ایجاد رسوب در آب موجود باشد باید آب جبرانی کاملاً مورد برسی قرار گیرد. هدف از برنامه تصفیه آب این است که تعداد که تعداد سیکهای غلظت به حداکثر ممکن رسانده و در این حال تشکیل رسوب، خوردگی و رشد میکروبی را به حداقل برساند. مهمترین عاملی که باید کنترل شود تشکیل رسوب است که به طور معمول به دلیل اشباع ترکیبات کلسیم خرابی تجهیزات و محدودیت های فزایندهی سازمان محیط زیست، موجب شد صنایع به تصفیه آب و استفاده مجدد از آن به کمک برج های خنک کن روی بیاورند. این امر موجب شد که نیاز صنایع به آب تازه کاهش چشمگیری داشته باشد و مقدار گنداب تشکیل شده ی آنها نیز کاهش یابد . در یک سیستم خنک کننده سیرکوله ،برای جذب گرمایی که آب در حین عبور از تجهیزات و فرایندهای صنعتی دریافت کرده است،  آن را از مبدل های حرارتی ،کانال های خنک کننده یا برج های خنک کن عبور میدهند و بعد از خنک شدن دوباره آن را به جهت خنک کردن تجهیزات و فرایندها به کار میبرند

آب کولینگ تاور  سیرکوله،  خنک کنندگی را از راه تبخیر آب و همچنین با انتقال حرارت مستقیم به هوا هنگام عبور مستقیم آن از درون برج ایجاد میکنند اصول اولیه کاری این تجهیزات نسبتا واضح است، ولی تجهیزات انتقال حرارت مربوطه به طور گستردهای به لحاظ قیمت و پیچیدگی باهم متفاوت هستند. به عنوان مثال، در صنایع شمیایی، به دلیل طبیعت برخی فرایندها، معمولا به مواد غیر معمول برای ساخت نیاز می باشد. این مساله موجب میشود تجهیزات انتقال حرارت بسیار گران شده و نگهداری مناسب آن نیز از اولویت خوبی برخوردار شود.  اغلب مشکلات برج خنک کن ناشی از ناخالصی آب میباشد. در سیستم های خنک کن معمولا سه مشکل وجود دارد: خوردگی، تشکیل رسوب و رشد بیولوژیکی در آب ایجاد خنک کن ایجاد مشود.

انواع سیستم خنک کننده

الف: برج های خنک کننده با جریان طبیعی

استفاده از برج خنک کننده با جریان طبیعی در اروپا شروع شد و در سال های اخیر مهندسان آمریکایی به آن روی آوردند احداث این نوع برج در ابتدا با چوب بود و بعدا با چوب وفلز به ساخت آن مبادرت گردید.

در نوع جدید، این برج با بتن مسلح درست میشود .شکل فیزیکی این نوع برج نیز تغییراتی را پشت سر گذاشت. نخست به صورت استوانه احداث میگردید و بعداً به حالت دو مخروط قطع خورده روی هم بنا میشود. شکل جدید آن هیپربولیک است که به برج استحکام خوبی میدهد وبا جریان طبیعی هوا در عبور از پوسته برج سازگاری بهتری دارد. طرح نو این برج مصالح بری کمتری دارد چون به حجم کمتری نیاز دارد.

برقراری جریان هوا در این نوع برج به پنکه یا دمنده نیاز ندارد .چون جریان هوا در برج با جریان طبیعی توسط اختلاف دانسیته بین هوای بیرون و درون برج ،به وجود میآید)هوای درون برج توسط آب ورودی گرم میشود وبا هوای بیرون اختلاف دانسیته پیدا میکند(. لذا برج یک دود کش بزرگی است که در پایین هوای سرد را به درون خود میکشد و در بالا هوای گرم را تخلیه مینماید. در برج با جریان طبیعی هم دو روش برای خنک کردن آب وجود دارد، با جریان عرضی ویا با جریان متقابل. جریان متقابل وسیله موثری برای انتقال حرارت است اما در جریان عرضی یکنواختی جریان هوا و توزیع آب ،بهتر تامین میگردد واین خصوصیات جبران کننده ضعیف برج با جریان عرضی خواهد بود در حالت جریان عرضی، هوا عمود بر ریزش آب است و افت فشار در آن کمتر است. جریان متقابل به پر کننده بزرگ تری نیاز دارد وارتفاع رانش هم در آن کوتاه تر می باشد.

برج ها با جریان طبیعی خود به دو دسته سیستم خشک هلر و سیستم تر تقسیم میشود.

ب- برج های خنک کننده با جریان مصنوعی

در این نوع برج ها جریان هوا به صورت مصنوعی است و به کمک پنکه و فن انجام میپزیرد. این نوع برج های خنک کننده نیز خود به دو دسته خشک و تر تقسیم میشوند. در زیر نمونه های از این برج ها را ملاحظه میکنید:

مقایسه و هزینه احداث برج های خنک کننده

برای حجم معینی از کار خنک کنی، برج با جریان مصنوعی برج مکانیکی در مقایسه با برج با جریان طبیعی، به مصالح کمتر و ارزان تر نیاز دارد. برج مکانیکی به احداث دودکش نیاز ندارد. ساخت این دودکش0 3تا50 درصد هزینه احداث برج با جریان طبیعی را تشکیل میدهد. برج مکانیکی )با جریان مصنوعی( تعدادی پنکه دارد و کار کرد آن نیز با مصرف برق همراه است و در عین حال به ادوات کنترل هم احتیاج دارد. برج مکانیکی معمولا برای عمر مفید 20 سال های طراحی واحداث میشود. در مجموع هزینه ساخت یک برج خنک کننده طبیعی هم اندازه اش را ندارد.

علاوه بر هزینه مصالح و ساخت، ارزش زمین مکان احداث برج نیز مطرح است. خصوصا اگر اجرای پروژه ساخت برج در نواحی گران قیمت زمین واقع شده باشد.گاهی مزاحمت مه برج مکانیکی و موانع اطراف در چرخش های موثر هوا، تخریب برج را لازم میسازد ولی در برج با جریان طبیعی نقطه خروج مه ارتفاع بیشتری دارد واز بابت مزاحمت مه و جریان موثر هوا، مشکلی ندارد. افزایش حجم کار خنک کنی در صورت استفاده از برج مکانیکی ایجاب می نماید که بر تعداد واحدهای برج اضافه شود و این سبب اشغال زمین بیشتری خواهد شد. هزینه لوله کشی های برج مکانیکی خصوصا در کارخانه های تولید، مقدار قابل توجهی از هزینه را تشکیل میدهد.

چنانچه همه اقلام هزینه لحاظ شوند، سطحی از ظرفیت برج را میتوان یافت که بیش از آن برج مکانیکی گرانتر از برج با جریان طبیعی در میآید. رابطه هزینه احداث و دفع حرارت نقطه ای را نشان میدهد که از آن به بعد برج مکانیکی پر هزینه تر میباشد .با افزایش حجم کار خنک کنی تفاوت هزینه احداث بین دو برج کمتر میشود و به جایی میرسد که برج با جریان طبیعی اقتصادی تر خواهد شد و چنین حالتی به شرایط طراحی، ارزش زمین و هزینه آماده سازی زمین نیز بستگی دارد.

شرایط آب و هوایی محلی نقش مهمی در انتخاب برج خنک کننده تر دارد .چون واحدهای پتروشیمی و صنایع مشابه برجی را لازم دارند که با شرایط طرح در تابستان احداث شده باشند و بار برج تقریبا درسراسر سال ثابت میماند و با جریان طبیعی ترجیح دارد .

برج مکانیکی معمولا برای جایی تحت این شرایط برج مکانیکی بر نوع توصیه میشود که اختلاف دمای لازم،کم باشد. مثلاً 5/5 درجه سانتی گراد تا 11درجه بهترین مورد کاربرد برج با جریان طبیعی در نیروگاه ها است.  چون بار نیروگاه ها در زمستان ها ممکن است بیشتر از تابستان باشد و کار حجم بالایی دارد. به طور کلی برج . دمای ترکم و دمای بالای آب ورودی وخروجی راشامل شود.

(دامنه وسیع خنک کن واختلاف دما و یا بار زمستانی برج زیاد باشد. در مناطق خشک رطوبت نسبی پایین است . آب زیادی  با تبخیر هدر خواهد رفت  و لذت در اینن گونه مناطق استفاده از برج با جریان طبیعی توصیه مکی شود. درمناطقی با  رطوبت نسبی  متوسط برح سب اینکه حجم بار زمستان  خیلی بالا باشد. احداث برج با جریان طبیعی را نمیتوان توصیه کرد چون بازدی مطلوب  نخواهد داشت .  مناطق مرطوب بهترین جا برای کاربرد برج طبیعی هستندو روی همین اصل در اغلب  مناطق  دارای رطوبت  نسبتی بالا احداث شده است.

طراحی برجهای خنک کننده 

1- طراحی مکانیکال: جهت مشخص نمودن رادیاتورها و شکل هذلولی گون برج جهت برداشت حرارتی مطلوب توسط -مهندسان مکانیک

2-طراحی بخش سازه: بر اساس بررسی وضعیت ژئوتکنیک خاک بستر و همچنین بررسی وضعیت لرزه خیزی منطقه و تعیین شتاب(برق ) پشتبیانی عمل  رسوب زدایی و حذف رسوب  پیش را به سهولت انجام میدهد.

برای تحلیل عملکرد رسوب زدایی لازم است که ساختار مولکولی آب مورد توجه بیشتر قرار گیرد. مولکول های آب ذراتی دوقطبی هستند. اتم  اکسیژن با جذب الکترون های باند کوالانت  خاصیت منفی پیدا کرده و نقش قطب مثبت دو قطبی رابازی میکند.  به همین دلیل  مولکولهای دو قطبی آب یکدیگر را از طرف قطب های مخالف  جذب  کرده و تشکیل  پیوند های هیدروژنی  یا نیروی واندوالس را میدهند.   اشکال سختی آب وابسته  به همین پیوند میباشد در فاز های بخار این پیوند بسیار ضعیف  است در حالیکه  در فاز مایع و جامد این پیوند به ترتیب متوسط و قوی است. هنگامی که یک نمک در آب حل میشود همین خاصییت دو قطبی بودن باعث تجزبه نمک به یون های مثبت و منفی و جذب و احتیاطی آن توسط مولکول آب میشود به این فرایند حل شدن در آب یا هیدراته شدن میگویند هرچه تعداد مولکول آزادی که کمتر  در پیوند هیدوژنی شرکت کرده باشند بیشتر باشد خاصیت هیداراته شدن بیشتر و حلالیت آب بالاتر میرود. در صورتیکه از سختی گیری مغناطیسی استفاده شود. و به دو دلیل حلالیت آب بیشتر میشود. زیرا مولکوهای که در گیر فرایند حلالیت با هیدارته شدن بودهاند آزاد  میشوند علت دیگر افزایش  در صد مولکول های آزاد اثر  میدان مغناطیسی است. میدان مغناطیسی باعث وارد شدن نیرو به مجموعه ای از مولکول های آب که تشکیل پیوند هیدوژنی داده اند میشود. با افزایش فراوانی مولکولهای آزاد آب خاصیت بازیابی است لذا برای استفاده از یک سختی گیر رزینی نیاز به نصب تاسیستان اولیه مخازن مربوط پیجیدگی لازم در سیستم همچنین موادر شیمیایی  جهت فرایند احیا می باشد که  به این ترتیب  از نظر اقتصادی هزینه اولیه  روش مغناطیسی  در مقایسه با روش های دیگر بسیار نازل و مقرون به صرفه است.

 فرایند رسوب زدایی و حذف رسوبات پیشین

در فناوری سختی گیری  مغناطیسی همراه با فراین سختی گیری فراین رسوب زدایی نیز رخ میدهد به این ترتیب که به مرور زمان رسوب زدایی نیز رخ میدهد. به این ترتیب که به مروز زمان رسوب های قبلی موجود در سیستم  نیز در آب حل شده و از دیواره ها جدا میشوند که با فرایند تخلیه آب یا فیلتر اسیون در فیلترمیکرونی از سیستم خارج میشود و این در حالیست که تقریبا  هیچ  یک از روشهای معمول توچنین فرایند را ندارند و تنها راه حل  موجود استفاده از اسید شویی که اینروش علائه بر خسارت فراوارن ناشی از خورگی هزینه تعطیلی و راه اندازی مجدد را نیز به تاسیسات تحمیل میکند در صورتیکه استفاده از سختی گیری مغناطیسی نیاز به اسید شویی را بر طرف کرده و سیستم را از زاه اندازی مجدد بی نیاز میکند.

سختی گیرهای مغناطیسی و چیلرها

 در تاسیسات حرارتی و برودتی چیلر  یکی از ضروری ترین و گران قیمت ترین اجزاسیستم می باشد که در صورتیکه  از نوع آب خنک باشد معمولا از یک برج خنک کن در کنار آن استفاده میشود که همین امر باعث انتقال  مشکلات سختی و رسوب آب از برج خنک کن  به چیلر میشود که زیان حاصل از فرایند در چیلر ها به مراتب سنگین تر و گران تر از برج های خنک کن است. کاهش بازدهی چیلرها ایجاد رسوب در لوله مسی کندانسور ایجاد خوردگی و فرسایش در چیلر نیاز به اسید شویی و هزینه ناشی از آن از  عمده ترین مشکلات است که در اثر سختی و رسوب در چیلر ها ظاهر میشود. در صورتیکه از فن آوری سختی گیری مغناطیسی در چیلر ها به خصوص در ورودی کندانسور آنها استفاده می شود. نه تنها از بروز لایه های رسوب در آنها جلوگیری میشود. بلکه به مرور زمان روش هایی موجود نیز از بین  رفته و نیاز ب سخن گیری شسمیایی با اسید شویی بر  طرف میشود .همچنین این امر باعث افزایش بازدهی برودتی چیلر شده و به مرور زمان شاهد افت راندمان سیستم نخواهد بود.

سختی گیری مغناطیسی در بویلرها

معمولا بین اجزا موتور خانه دیگه ای آب داغ و بخار به علت کاهش حلالیت مواد معدنی در آب با افزایش دما بیشترین رسوب را تولید میکنند. یعنی با افزایش دما میزان حلالیت کربنات کلسیم و منیزیم که عمده ترین مواد سازنده رسوب هستند کاهش پیدا کرده و به صورت لایه ای سخت که عایق حرارتی نیز محسوب میشود در دیواره ها تشکیل میشوند. داده های آماری نشان میدهند که در صورت تشکیل لایه رسوب به اندازه یک شانزدهم اینچ  به اندازه پانزده در صد به میزان  سوخت مصرفی افزوده خواهد شد. در صورت استفاده از سختی گیری مغناطیسی در بویلرها میتواند بسیاری از اثرات مضر و مخرب سختی را رفع نمود که از مهمترین مزایای کاربرد فن آوری میتوان به مواد ذیل اشاره نمود.

کاهش مصرف سوخت

با شروع فرایند سختگیری مغناطیسی  در بویلرها شاهد کاهش مصرف سوخت بین 5 تا 12 در صد خواهیم بود که علت عمده این امر رفع اثرات مخرب سختی کاهش پیوند  هیدوژنی ملکول های آب و افزایش بازدهی بویلرها به دلیل افزایش ضریب تبادل حرارتی  مولکول های آب است.

عدم نیاز به سختی گیرهای معمولی

با استفاده از روش سختی گیر مغناطیسی میتوان به راحتی سختی گیر های معمول و تاسیسات مربوط به آنها  را که عمدتا  از نوع تعویض  یونی(سختی گیرهای زینی) هستند را حذف نموده و مهم تر اینکه شاهد فرایند رسوب زدایی  نیز خواهیم بود به عبارت دیگر با گذشت زمان رسوب های موجود در سیستم نیز به مرور ازبین میروند که این فرایند با روش های معمول امکان پذیر می شود.

نگهداری آسان و اقتصادی بویلر

در بویلرها به دلیل بالا بودن دمای آب میزان رسوب تشکیل شده بیشتر از قسمت های دیگر موتور خانه ها است و با توجه به اینکه  تقریبا انرژی اصلی تاسیسات از طریق بویلرها تامین میشود لذا نگهداری و راهبری این قسمت بسیار  مهم و حائز اهمیت است معمولا از آب های سخت به صورت مستقیم در تاسیسات و بخصوص بویلرها استفاده به دلیل عدم نیاز به تخلیه حذف فیزیکی مشکلات سختی و رسوب میتوان آب مصرفی به مقدار زیادی صرفه جویی نمود.خاموش کردن بویلرها سرویس آن و راه اندازی مجدد آنها یکی از پرهزینه ترین مراحل نگهداری است که علاوه بر صرف هزینه مواد شیمیایی و هزینه های انسانی  هزینه توقف  کل تاسیسات را که از انرژی بویلرها استفاده میکردند را نیز به سیستم تحمیل میکند. در صورت نصب سختی گیرها مغناطیسی  علائه  بر رفع مشکل سختی و رسوب آب هزینه نگهداری مخارج توقف و راه اندازی مجدد سیستمنیز برتاسیسات تحمیل نمی شود.

کاهش آب مصرفی بویلرها

باتوجه به کمبود آب میزان آب مصرفی در تاسیسات یکی از مهمترین مسائلی است که پروژه مسکونی و صنعتی  با آن روبرو هستند . یکی از مهمترین دلیل افزایش مصرف آب در چنین مواردی استفاده از آب های سخت است که علاه بر کاهش  بازدهی  مبدل ها جهت حفظ کیفیت آب تخلیه مقدار زیادی از آب بویلرها است که این امر به نوبه خود باعث مصرف مقدار زیادی آب در تاسیسات میشود. در صورت  استفاده از فن آوری  سختی گیری مغناطیسی میتوان فاضلاب  بدلیل کاهش مصرف موادشیمیایی خنک کننده های که جهت تهویه هوا به چیلر ها متصل است یهتر محفوظ خواهد بود. اگر چه ازن در غلظت های بالا ممکن است خود محرک خوردگی باشد تا باز دارنده آن اما با غلظت هایی که در برج خنک کننده  مورد استفاده قرار می گیرد.

با از بین بردن باکتری های احیا کننده آهن باز دارنده خوردگی با منشا بیولوژیکی به شمار میرود که در صورت خورنده نبودن آب دیگر نیازی به استفاده از مواد ضد خوردگی که باعث بالا رفتن و در نتیجه افزایش میزان زیر آب و میگردد.

تصفیه آب کولینگ تاور با ازن

استفاده از ازن به عنوان یک نگهداری برج های خنک کننده ،جایگزین خوبی برای راهبری و نگهداری آن می باشد، مقادیر کمی از ازن به عنوان یک بیوسید قوی عمل میکند که نیاز به زیرآب Blow Down از برج های خنک کننده را به منظور کاهش غلظت مواد جامد آلی و مواد معدنی در سیستم کاهش داده یا به کلی از بین می برد .تیمار با ازن همچنین  نیاز به افزودنی های شیمیای به برج های خنک کننده  را به شدت کم می کند یا از بین میبرد.

در یک برج خنک کننده مجهز به سیستم ازن که به طور مناسب نصب و راه انداری شده باشد شمارش باکتریایی  و نتیجه ی تشکیل بایوفیلم بر روی سطوح مبدل های حرارتی کاهش مصرفی انرژی و افزایش کارایی برج خنک کننده میشود. همچنین هزینه نگهداری کاهش یافته و محیط زیست نیز به دلیل کاهش خروج آب اضافه و کاهش آلایندگی فاضلاب  بدلیل کاهش مصرف مواد شیمیایی خنک کنندهای که جهت تهویه هوا به چیلرها متصل بهتر محفوظ خواهد بود. اگر چه ازن در غلظت هایی که در برج خنک کننده مورد استفاده قرار میگیرد با از بین بردن باکتری های احیا کننده آهن باز دارنده خوردگی با منشا  بیولوژیکی به شمار میرودکه در صورت خوردنده نبودن آب دیکر نیازی به استفاده از مواد زیر آب نخواهد بود.

تصفیه آب برج های خنک کننده

جدید ترین روش در دنیا بدون نیاز به ضد رسوب و ضد خوردگی  با کاهش زیر آب و افزایش راندمان حرارتی استفاده از ازن  به عنوان یک تیمار نگهداری  برج های خنک کننده جایگزین خوبی برای راهبری نگهداری آن می باشد .مقادیر کمی از ازن به عنوان یک بیوسید قوی  عمل میکند که نیاز به زیر آب از برج های خنک کننده را به منظور کاهش غلظت مواد جواد آلی و مواد معدنی در سیستم کاهش داده یا به کلی از بین میرد. تیمار با ازن همچنین نیاز به افزودنی های شیمیایی به برج های خنک کننده را به شدت کم میکند یا از بین میبرد.در یک برج خنک کننده مجهز به سیستم ازن  که به طور مناسب نصب و راه اندازی شده باشد. شمارش باکتریایی و نتیجه ی تشکیل باکتری برروی سطوح مبدل های حرارتی کاهش یافته که در نتیجه باعث  افزایش راندمان تبادل حرارت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی برج خنک کننده میشود. همچنین هزینه های نگهداری کاهش یافته و محیط زیست نبز به دلیل کاهش خروج آب اضافی و کاهش آلایندگی فاضلاب بدلیل کاهش مصرف مواد شیمیایی  خنک کنندهای که جت تهویه هوا به چیلر ها متصل است  بهتر محفوظ خواهند بود. اگر چه ازن در غلظت های بالا ممکن است خود محرک خوردگی باشد تا بازدارننده آن اما با غلظت هایی که در برج خنک کننده مورد استفاده قرار میگیرد. با از بین بردن با یوفیلم و باکتری ها احیا کننده آهن باز دارنده خوردگی با منشا بیولوژیکی به شماره میرود که در صورت خوردنده نبودن آب دیگر نیازی به استفاده از ضد خورندکی که باعث بالا رفتن ونتیجه افزایش میزان زیر آب و آب جبرانی میگردد.

کلید واژه ها: رسوب زدایی برج خنک کننده