عیب یابی برج خنک کننده

تعداد بازدید:۱۷۸۵

عیب یابی برج خنک کننده

عیب یابی برج خنک کننده در انتخاب، نصب و نگهداری برج خنک کننده سیستم تهویه مطبوع باید به صورت صحیح انجام او با این وجود، ممکن است فرج به واسطه مسایل متعدد نتواند وظایف پیش بینی شده خود را انجام دهد که در این رابطه باید مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار گیرد.

مسائل عملکردی برج خنک کننده

 

1 مسائل انتخاب

 2. مسائل نصب

3. مسائل نگهداری

 مسائل انتخاب

مسائل عملکردی ناشی از انتخاب برج به عملکرد ناقص برج مربوط است، زیرا یک یا چند الزام عملکردی برج به طور غلط یا ناقص مشخص شد. دو فاکتور برای عملکرد برج معرفی شد.

1_ بار سرمایشی برج بر اساس میزان جریان آب و محدوده ی منتخب کندانسور.

2 _اپروچ، که با طراحی دمای مرطوب بیرون و دمای آب رفت کندانسور، مشخص میشود. از متغیرهای فوق، رایج ترین اشتباهات در تعیین بار سرمایش و انتخاب دمای مرطوب بیرون یا هوای ورودی برج صورت می گیرد. اگر یک یا هر دو متغیر فوق کمتر از حد نیاز براورد شوند.برج خنک کننده انتخاب شده بسیار کوچک خواهد شد.

خطاهای انتخاب، معمولا بر اساس مشکلات عملکردی در زمان طراحی است که منجر به عدم دستیابی به دمای آب کندانسور می شود. اندازه گیری دمای مرطوب بیرون با هوای ورودی برج تحت این شرایط نشان میدهد که آیا انتخاب برج بر اساس بسیار پایین بودن دمای مرطوب بیرونی بوده است یا خیر. بار سرمایش را می توان بر اساس میزان جریان طرح و دمای آب رفت و برگشت برج تعیین کرد که این مقدار با نیازهای طرح مقایسه می شود.

متاسفانه، در ارتباط با تصحیح مسایل انتخاب برج کار چندانی نمی توان انجام داد، (یعنی افزایش ظرفیت سرمایش برج) چرا که مشخصه برج برای عملکرد مورد نیاز بسیار کوچک است.

2-مسائل نصب

مسایل نصب زیادی وجود دارد که می تواند تاثیر منفی بر عملکرد برج خنک کننده داشته باشد.

1.بازگردش اضافی می تواند وجود داشته باشد چرا که برج از فاصله آزاد کافی پیرامون برای  جریان هوای آزاد برخوردار نیست. این وضعیت را می توان با اندازه گیری دمای هوای محیط و دمای مرطوب هوای ورودی مشخص کرد. افزایش بیش ازF1 -0.6cدر دمای مرطوب هوای ورودی برج نسبت به دمای مرطوب محیط نشانگر آن است که هوای تخلیه برج مجددا وارد برج میشود.

2. جریان هوای برج ناقص است، زیرا سرعت فن به طور صحیح تنظیم نشده است. این مسئله را می توان با تنظیم محرک فن نسبت به سرعت صحیح فن حل کرد.

3.جریان اب برج ناقص است، زیرا اندازه پمپ با نصب آن صحیح نیست. تصحیح  می تواند این مشکل را برطرف کند.

4. قطر لوله آب ورودی یا جبرانی برج کم است و برج خشک کار می کند.

5.لوله بایپس به طور غلط نصب شده و چیلر در صبح های سرد استارت نمی کند.این مسئله را می توان با حذف فاصله هوایی با هوای به دام افتاده در مکش پمپ حل کرد 

6.در سیستم های فن دو سرعته، تاخیر زمانی در برنامه کنترل گنجانده نمی شود که باعث آسیب دیدگی محرک می شود.

7. برای نصب برج های چندتایی یا چند سلولی، ممکن است لوله صرفه جوگر از قطر کافی برخوردار نباشد که منجر به بی آب شدن یک تشتک و سرریز کردن تشتک دیگر می شود. با نصب لوله صرفه جوگر مناسب می توان این مشکل را حل کرد.

8. مشخصا بعضی از برج های خنک کننده چندتایی از یک سطح آب برخوردار نیستند چراکه نصب آنها باعث چنین مسئله ای می شود. بنابراین، عمق عملیاتی تشتک برج ها با یکدیگر تفاوت دارد (و گاهی عمق گوشه یک تشتک با گوشه دیگر آن تفاوت دارد). کنترل سطح آب تشتک ها تحت چنین شرایطی دشوار است و تنها راه حل واقعی، این است که تمام لوله کشی را پیاده، برج با برج ها را تراز و لوله ها را مجددا سوار کنید.

 9. همان طور که در فصل سوم گفته شد، اگر هرگونه لوله کشی آب رفت کندانسور بین تشتک برج و مکش پمپ بالاتر از سطح تشتک برج نصب شود، هوا وارد پمپ کندانسور شده و اصطلاحا پمپ هوا می گیرد و از کارایی آن می کاهد. تنها راه حل این مسئله پایین آوردن ارتفاع لوله رفت کندانسور با بالا بردن برج است.

3-مسائل نگهداری

نگهداری مکانیکی منظم و تصفیه آب صحیح برج خنک کننده تهویه مطبوع برای حفظ عملکرد صحیح برج ضروری است .

بهبود عملکرد برج برج خنک کننده یا کولینگ تاور 

با افزایش بار سیستم سرمایش، بار اعمال شده بر آب کندانسور به طور مستقیم افزایش می یابد . با این وجود، اگر افزایش بار با افزایش بیش از حد ظرفیت برج خنک کننده همراه باشد،برج باید اصلاح شود و در صورت امکان، عملکرد آن بهبود یابد.

افزایش بار برج خنک کن تهویه مطلوب با افزایش جریان آب افزایش دمای اب کندانسور همراه است. افزایش عملکرد برج با افزایش جریان هوای برج وسطح تبادل حرارتی برج حاصل می شود. بنابراین، اولین گام در تحلیل این مسئله، تعیین مشخصه جدید برج و از روی آن  تعیین سطح اضافی انتقال حرارت و جریان هوای لازم است. سازنده می تواند مشخص کند آیا افزایش جریان هوا و سطح تبادل حرارتی برج امکان پذیر است یا خیر. در صورتی که امکان پذیرنبود، گام بعدی، اضافه کردن برج خنک کننده جدید به موازات برج فعلی است.

برج های مکش القایی، امکان بیشتری برای افزایش جریان هوا نسبت به برج های مکش اجباری دارند. سرعت فن مکش القایی و شیب پره آن را می توان تغییر داد تا جریان هوای  بیشتری تولید کند. چرخ فن را با یک چرخ فن با تیغه های بیشتر عوض کنید. به عنوان آخرین اقدام، مجموعه ی کل فن را با یک فن کامل بزرگتر، تعویض کنید. در هر یک از این موارد، بزرگی موتورفن، متناسب با مکعب افزایش جریان هوا است و همچنین قطر کابل برق هم متناسب با جریان موتور فن تغییر می کند.

صفحه داخلی برج را با صفحه کارآمدتری تعویض کنید. صفحه آبشاری فلزی را با یک صفحه PVC که 15% تا 20 % کارآمدتر است تعویض کنید. همچنین می توان صفحه آبشاری را با صفحه پرده ای تعویض کرد تا انتقال حرارت به میزان 25% افزایش یابد. می توان صفحه بردهای فعلی برج را با صفحه پرده های کارآمدتری تعویض کرد ولی افزایش فشار هوا کاهش می یابد و احتمال تشکیل رسوب و لجن هم بیشتر است

با تغییر ترکیب برج می توان عملکرد برج را بهبود بخشید. برای مثال، برج مکش اجباری را به صورت مکش القابی به کاربرد یا از فن های خیلی بزرگ کانال دار به جای فن های کوچک برج مکش اجباری استفاده کرد. معمولا این نوع اصلاحات با تغییرات، به جز در برج های خیلی بزرگ، از نظر هزینه ای مقرون به صرفه نیست و باید برج با بازدهی پایین را با برجی با بازدهی مناسب تعویض کرد.

 

کلید واژه ها: عیب یابی عملکرد نصب برج خنک کننده