راه اندازی برج خنک کننده

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۴۷
​​​​​​​پس از تکمیل نصب سیستم خنک کننده، راه اندازی برج خنک کننده و در سرویس قرار دادن آن ضروری است.
راه اندازی برج خنک کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از تکمیل نصب سیستم خنک کننده، راه اندازی برج خنک کننده و در سرویس قرار دادن آن ضروری است. راه اندازی سیستم آب کندانسور شامل سه بخش اساسی است که با الزامات متعدد برای هر یک از اجزای خود همراه است

الف) پمپ کندانسور

 1. کنترل نصب پمپ شامل سوار کردن پمپ، رابطها، لرزه گیرها و لوازم لوله کشی از قبیل
 1. شیر، صافی، گیج های فشار، ترمومتر و غیره.
 2. کنترل محور (شافت پمپ و همراستایی کوپلینگ آن
 3. روغن کاری یا تاقان های محور پمپ طبق دستورات سازنده
 4. روغن کاری یاتاقان های محور موتور طبق دستورات سازنده
 5. چرخاندن محور با دست جهت اطمینان از چرخش آزاد موتور پمپ
 6.  کنترل جهت صحیح چرخش محور الکتروپمپ با استارت تقه ای

 ب) برج خنک کننده

 1. نظافت سطوح برج، شستشو و نظافت تشتک فوقانی و تشک تحتانی برج
 2. نظافت صافی تشتک تحتانی برج
 3. روغن کاری یاتاقان های محور فن طبق دستورات سازنده
 4. روغن کاری یاتاقان های محور موتور طبق دستورات سازنده
 5. تست و تنظیم محرک رانش (در صورت نصب)

کنترل های برج خنک کننده 

 • تنظیم کشش تسمه(ها)
 • کنترل و تنظیم همراستانی تسمه(ها)
 • کنترل همراستایی محور
 • کنترل کوپلینگ ها برای سفت بودن پیچ ها، بازی کردن آنها و غیره

 

 

7. چرخش محور با دست جهت اطمینان از چرخش آزادانه فن و محرک أن

 8. کنترل جهت صحیح چرخش محور الکترو پمپ با استارت نفه ای

 9. چرخش کوتاه مدت فن (ها) و کنترل سر و صدا و ارتعاش آنها و انطباق داشتن امیر موت

فن با اطلاعات پلاک سازنده

10 تخلیه و شتشوی لوله های آب کندانسور با آب و سپس مواد شیمیایی

11. پر کردن تشتک تحتانی و لوله های برج و کندانسور طبق دستورات سازنده تا مقدار

توصیه شده

 12، چرخش کوتاه مدت پمپ کندانسور

 الف) قرار گرفتن آمپر موتور پمپ در مقادیر اسمی پلاک موتور

 ب) تست توزیع آب تشتک فوقانی، صفحات داخلی و تشتک تحتانی برج، به لحاظ جریان

درست آب

ج) کنترل جریان گردابی تشتک تحتانی برج

 13. تست ترموستات و گرمکن هیتر به لحاظ حفاظت از یخ زدگی

 14. برای نصب های چند سلولی

 الف) اطمینان از عملکرد صحیح شیرهای خودکار جداساز

 ب) تعادل جریان آب کندانسور هر یک از سلول ها از نظر جریان رفت و برگشت.

 ج) تعادل لوله صرفه جوکر برای حفظ سطح صحیح آب تشتک تحتانی هر یک از سلول ها در زمان کار

15. قرار دادن موتور پمپ کندانسور و فن برج در وضعیت خودکار ج) کنترل ها

 1. کنترل نصب صحیح حسگرهای دما

 2. تست عملکرد شیر کنترل بای پاس و تنظیم چرخش 70 درجه ای آن

 3. کنترل نقطه تنظیم کنترل کننده

4.. تست عملکرد صحیح رله های کنترل فن

 5. تست عملکرد صحیح VFD (در صورت نصب).

6. تست عملکرد کلید قطع ارتعاش

تست عملکرد کنترل های سطح آب تشتک تحتانی برج از جمله هشدارهای حد پایین و حد بالا ( کمبود آب و سرریز آب)

 8. قرار دادن کنترل ها در وضعیت بهره برداری

ت) تصفیه آب برج خنک کننده 

1. کنترل سوند یا میله های حسگر PH و قابلیت هدایت از نظر نصب صحیح

 2. تست عملکرد شیر برقی تخلیه برج

 3. قرار دادن تجهیزات تصفیه آب در وضعیت بهره برداری

در این مرحله، سیستم آب کندانسور باید کار کند و کنترل شود که دمای نقطه تنظیم تحت کنترل های اتوماتیک قرار دارد. با این وجود، طی 24 ساعت اول بهره بردای، تمام جنبه های پمپ کندانسور، برج خنک کننده، کنترل ها و تصفیه آب، کنترل شوند و مورد ارزیابی مکرر قرار گیرند. سر و صداها یا ارتعاش و هرگونه مشکل دیگر بهره برداری (بخش 7.3) نیازمند خاموش کردن سیستم و تعمیر مشکلات و رفع نواقص قبل از فعال کردن دائمی سیستم است

پس از چند روز اول کار برج و تامین تمام الزامات راه اندازی، برج را از نظر باز گردش اضافی کنترل کنید. این وضعیت از طریق اندازه گیری دمای مرطوب هوای محیط و دمای مرطوب ورودی برج مشخص می شود، افزایش

بیش از . 6°C ) 1°F 0) مرطوب ورودی نسبت به دمای مرطوب محیط نشانگر تخلیهی اضافی هوا و ورود مجدد آن به داخل برج است. باید این وضعیت بر اساس پارامترهای مشخص بخش 3.2 تصحیح شود


نظر شما :